Veterinarska komora Republike Srpske

Osnovni cilj osnivanja i postojanja komore je zaštita strukovnih interesa veterinara ali i nastojanje da se svaki veterinar obaveže na visoko moralno, savjesno i stručno postupanje, u skladu sa definisanim Kodeksom veterinarske etike. Osim toga komora je definisana i kao partner u donošenju zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti veterine, što omogućava uticanje na buduće regulisanje službe po ugledu na moderne veterinarske službe u Evropi.