Akti komore


STATUT VETERINARSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

PRAVILNIK O IZDAVANJU, PRODUŽAVANJU I ODUZIMANJU LICENCE

PRAVILNIK O UPISU I PRESTANKU ČLANSTVA U VETERINARSKOJ KOMORI REPUBLIKE SRPSKESRPSKE

PRAVILNIK O VOĐENJU REGISTRA ČLANOVA VETERINARSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE

ODLUKA O VISINI UPISNINE I ČLANARINE >>

IZMJENU I DOPUNU PRAVILNIKA O VETERINARSKOJ EDUKACIJI I DRUGIM OBLICIMA STRUČNOG USAVRŠAVANJAČLANOVA VETERINARSKE KOMORE RS

PRAVILNIK O VETERINARSKOJ EDUKACIJI I DRUGIM OBLICIMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ČLANOVA VETERINARSKE KOMORE REPUBLIKE SRPSKE
Legislativa


SLUŽBENI GLASNIK>>


Propisi-Republika Srpska (https://www.paragraf.ba).

USTAV BOSNE I HERCEGOVINE (Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i "Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 - Amandman I)

IZBORNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 23/2001, 7/2002, 9/2002, 20/2002, 25/2002 - ispr., 4/2004, 20/2004, 25/2005, 77/2005, 11/2006, 24/2006, 33/2008, 37/2008, 32/2010, 48/2011 - odluka US, 63/2011 - odluka US, 18/2013, 7/2014, 31/2016 i 54/2017 - odluka US)

KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 8/2010, 47/2014, 22/2015, 40/2015 i 35/2018)

OKVIRNI ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANjU U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 59/2007 i 59/2009)

ZAKON O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik BiH", br. 16/2002, 19/2002, 43/2004, 8/2006, 76/2006, 13/2007 - dr. odluka, 76/2007, 3/2008 - dr. odluka, 42/2008 - dr. odluka, 3/2010 - dr. odluka, 98/2012, 15/2014 - dr. odluka, 78/2014 - dr. odluka, 32/2017 - dr. odluka, 62/2017 - dr. odluka, 53/2017 - dr. odluka i 73/2017 - dr. odluka)

ZAKON O AGENCIJI ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 56/2008)

ZAKON O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2009, 49/2014, 60/2014 i 91/2017)

ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA ("Sl. glasnik BiH", br. 22/2016 - prečišćen tekst)

ZAKON O CARINSKIM PREKRŠAJIMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 88/2005)

ZAKON O CARINSKOJ POLITICI U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2015)

ZAKON O CARINSKOJ TARIFI ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2012)

ZAKON O CENTRALNOJ BANCI BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 1/1997, 29/2002, 8/2003, 13/2003, 14/2003 - ispr, 9/2005, 76/2006 i 32/2007)

ZAKON O DRŽAVLjANSTVU BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 22/2016 - prečišćen tekst)

ZAKON O DRŽAVNOJ AGENCIJI ZA ISTRAGE I ZAŠTITU ("Sl. glasnik BiH", br. 27/2004, 63/2004, 35/2005, 49/2009 i 40/2012)

ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 12/2002, 19/2002, 8/2003, 35/2003, 4/2004, 17/2004, 26/2004, 37/2004, 48/2005, 2/2006, 50/2008 - dr. zakon, 43/2009, 8/2010, 40/2012 i 93/2017)

ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI ("Sl. glasnik BiH", br. 53/2009, 54/2010 i 47/2014)

ZAKON O GRANIČNOJ POLICIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 50/2004, 27/2007 i 59/2009)

ZAKON O KONKURENCIJI ("Sl. glasnik BiH", br. 48/2005, 76/2007 i 80/2009)

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr, 36/2003, 26/2004, 63/2004, 13/2005, 48/2005, 46/2006, 29/2007, 53/2007, 58/2008, 12/2009, 16/2009, 53/2009 - dr. zakon, 93/2009 i 72/2013)

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik BiH", br. 39/2014)

ZAKON O JAVNOM RADIO-TELEVIZIJSKOM SISTEMU BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 78/2005, 35/2009, 32/2010, 51/2015 i 25/2016)

ZAKON O LIČNOJ KARTI DRŽAVLjANA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 32/2001, 16/2002, 53/2007, 56/2008 i 18/2012)

ZAKON O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik BiH", br. 58/2008)

ZAKON O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA ("Sl. glasnik BiH", br. 53/2009 i 58/2013)

ZAKON O MINISTARSTVIMA I DRUGIM ORGANIMA UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 5/2003, 42/2003, 26/2004, 42/2004, 45/2006, 88/2007, 35/2009, 59/2009, 103/2009, 87/2012, 6/2013, 19/2016 и 83/2017)

ZAKON O OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNOJ AGENCIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 12/2004, 20/2004, 56/2006, 50/2008 - dr. zakon i 12/2009)

ZAKON O OMBUDSMENU ZA LjUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 19/2002, 35/2004, 32/2006, 38/2006 - ispr. i 50/2008 - dr. zakon)

ZAKON O OSIGURANjU IMOVINE I LICA ("Sl. glasnik SRBiH", br. 21/1977)

ZAKON O OSNIVANJU KOMPANIJE ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 35/2004, 76/2009 i 20/2014)

ZAKON O OSNIVANJU NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA ZA PRENOSNI SISTEM U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 35/2004)

ZAKON O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 6/2006, 75/2006 - ispr, 44/2007, 84/2009, 48/2010, 48/2010 - dr. zakon, 18/2013, 8/2017, 89/2017 i 9/2018)

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU PRED SUDOM BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 36/2004, 84/2007, 58/2013 i 94/2016)

ZAKON O POLAGANjU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 33/2004, 56/2008 i 62/2011)

ZAKON O POLITICI DIREKTNIH STRANIH ULAGANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 4/1998, 17/1998, 13/2003, 48/2010 i 22/2015)

ZAKON O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 27/2004, 63/2004, 5/2006, 58/2006, 58/2006, 15/2008, 50/2008 - dr. zakon, 63/2008, 35/2009, 7/2012 i 42/2018 - odluka US)

ZAKON O POLjOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 50/2008)

ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST ("Sl. glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017)

ZAKON O POŠTAMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 33/2005)

ZAKON O POSTUPKU INDIREKTNOG OPOREZIVANjA ("Sl. glasnik BiH", br. 89/2005 i 100/2013)

ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 8/2002, 10/2002 - ispr, 44/2004, 102/2009 i 47/2014)

ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU DRŽAVLjANA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 32/2001, 56/2008 i 58/2015)

ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik BiH", br. 41/2007, 18/2012, 36/2014 i 81/2015)

ZAKON O PRENOSU, REGULATORU I OPERATERU SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 7/2002, 13/2003, 76/2009 i 1/2011)

ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 4/1997, 1/1999, 9/1999, 27/2000, 32/2000, 19/2001, 47/2004, 53/2007, 15/2008, 33/2008, 39/2008 - ispr. i 60/2013)

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 42/2004)

ZAKON O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 26/2004, 7/2005, 48/2005, 50/2008 - dr. zakon, 60/2010, 32/2013 i 93/2017)

ZAKON O SAVJETU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 38/2002, 30/2003, 42/2003, 81/2006, 76/2007, 81/2007 i 24/2008)

ZAKON O SISTEMU INDIREKTNOG OPOREZIVANjA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 44/2003, 52/2004, 34/2007, 4/2008, 50/2008 - dr. zakon, 49/2009, 32/2013 i 91/2017)

ZAKON O SPOLjNOTRGOVINSKOJ POLITICI BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 7/1998 i 35/2004)

ZAKON O STATISTICI BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 26/2004 i 42/2004)

ZAKON O UPLATAMA NA JEDINSTVENI RAČUN I RASPODJELI PRIHODA ("Sl. glasnik BiH", br. 55/2004, 34/2007, 49/2009 i 91/2017)

ZAKON O UPRAVI ("Sl. glasnik BiH", br. 32/2002, 102/2009 i 72/2017)

ZAKON O UPRAVI ZA INDIREKTNO OPOREZIVANjE ("Sl. glasnik BiH", br. 89/2005)

ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 19/2002, 88/2007, 83/2008 i 74/2010)

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik BiH", br. 29/2002, 12/2004, 88/2007, 93/2009, 41/2013 i 53/2016)

ZAKON O VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM SAVJETU BOSNE I HERCEGOVINE ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2004, 93/2005 i 48/2007)

ZAKON O ZAŠTITI I DOBROBITI ŽIVOTINjA ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2009 i 9/2018)

ZAKON O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA ("Sl. glasnik BiH", br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011 - ispr.)

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015)

ZAKON O RADIJACIONOJ I NUKLEARNOJ BEZBJEDNOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 88/2007 i 87/2013 - dr. zakon)

ZAKON O VETERINARSTVU U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 34/2002)

PRAVILNIK O OZNAČAVANjU ŽIVOTINjA I ŠEMI KONTROLE KRETANjA ŽIVOTINjA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Sl. glasnik BiH", br. 28/2003)

ODLUKA O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNjAVATI OVLAŠTENI VETERINARSKI DIJAGNOSTIČKI LABORATORIJI ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2004 i 16/2005)

PRAVILNIK O OBUCI SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik BiH", br. 8/2018)

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENIM USLOVIMA KOJE MORA ISPUNjAVATI VOZAČ MOTORNOG VOZILA ("Sl. glasnik BiH", br. 13/2007 i 89/2016)

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOM NADZORU LICA PROFESIONALNO IZLOŽENIH JONIZUJUĆEM ZRAČENjU ("Sl. glasnik BiH", br. 68/2015)

PRAVILNIK O DOZVOLAMA KONTROLORA VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA, ORGANIZACIJAMA ZA OBUKU I VAZDUHOPLOVNO-MEDICINSKIM CENTRIMA ("Sl. glasnik BiH", br. 38/2017)

PRAVILNIK O LETAČKOM OSOBLjU ("Sl. glasnik BiH", br. 67/2016)

PRAVILNIK O ULASKU I BORAVKU STRANACA ("Sl. glasnik BiH", br. 25/2016)


PRAVILNIK O NAČINU MEĐUSOBNOG OBAVJEŠTAVANJA ZDRAVSTVENE USTANOVE I VETERINARSKE ORGANIZACIJE O POJAVI I KRETANJU ZOONOZA. Preuzmi (25.09.2018. god) >>


Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela. Preuzmi (02.04.2018. god) >>


PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DODJELE OVLAŠENJA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA MJERA I UPISA U REGISTAR OVLAŠĆENIH VETERINARSKIH ORGANIZACIJA.
Preuzmi (02.11.2017. god) >>


PRAVILNIK O USLOVIMA ZA RAD VETERINARSKIH ORGANIZACIJA. Preuzmi (02.11.2017. god) >>


ZAKON O VETERINARSTVU U REPUBLICI SRPSKOJ Preuzmi (10.08.2017. god) >>


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA. Preuzmi (10.08.2017. god) >>


Nacrt zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj. Više >>


Zakon o izmjenama i dopunama zakona o veterinarstvu u Republici Srpskoj. Preuzmi >>


Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja. Preuzmi >>


P ravilnik o uslovima za rad veterinarskih organizacija. Preuzmi >>


Zakon o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Preuzmi >>


Pravilnik o postupku dodjele ovlašćenja za sprovođenje obaveznih veterinarskih mjera i postupku upisa u registar ovlašćenih veterinarskih organizacija. Preuzmi >>


Ukaz o proglašenju zakona o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja.Preuzmi >>