Vijesti25. Simpozijum epizootiologa i epidemiologa

Poštovane koleginice i kolege,
U prilogu ove poruke vam šaljemo kratko Uputstvo učesnicima Simpozijuma sa osnovnim detaljima oko
održavanja Simpozijuma, visini i načinu uplate kotizacije, informacije za potencijalne sponzore, kao
i osnovni kontakti vezani za samu organizaciju Simpozijuma.
Potencijalne sponzore molimo da se što pre jave ako su zainteresovani za učešće na Simpozijumu, pre
svega zbog ograničenog roka koji je potreban za pripremu reklamnog materijala i štampanje Zbornika
kratkih saopštenja.
Predaja kratkih sadržaja radova koji će se izlagati na Simpozijumu je završena. Moramo da se pohvalimo
da, kao i ranijih godina, postoji veliko interesovanje za Simpozijum, tako da je do sada poslato preko
60 radova za izlaganje na Simpozijumu.
Detaljnije informacije oko Programa Simpozijuma i druge bitne informacije oko održavanja Simpozijuma
ćemo poslati u Drugom obaveštenju.

Sa poštovanjem,

Tamaš Petrović
Predsednik Organizacionog i
Naučnog odbora Simpozijuma

Preuzmi obavestenje >
Preuzmi uputstvo >